הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
20/5/2019 26/8/2019 ב' 19:30-22:30
7/6/2019 13/9/2019 ו' 10:00-13:00
18/6/2019 24/9/2019 ג' 16:30-19:30
27/6/2019 3/10/2019 ה' 10:30-13:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
24/5/2019 20/9/2019 ו' 10:30-13:00 C2
29/5/2019 25/9/2019 ד' 20:00-22:30 D2
4/6/2019 15/10/2019 ג' 20:00-22:30 B2
1/7/2019 18/11/2019 ב' 16:30-19:00 B2
7/7/2019 10/11/2019 א' 10:30-13:00 B2
   קורס ספרדית למוצ'ילרים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
16/6/2019 28/7/2019 א' 18:00-22:00
   קורס פורטוגזית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
23/7/2019 3/12/2019 ג' 17:30-20:00