הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
22/1/2020 20/5/2020 ד' 10:30-13:30
23/1/2020 7/5/2020 ה' 19:30-22:30
31/1/2020 15/5/2020 ו' 10:00-13:00
3/3/2020 23/6/2020 ג' 16:30-19:30
11/3/2020 8/7/2020 ד' 19:30-22:30
26/3/2020 16/7/2020 ה' 10:30-13:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
3/2/2020 29/6/2020 ב' 16:30-19:00 C2
7/2/2020 19/6/2020 ו' 10:30-13:00 C2
17/2/2020 29/6/2020 ב' 11:00-13:30 B2
   קורס סדנת ספרדית (12 מפגשים)
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
7/2/2020 1/5/2020 ו' 10:30-13:00
   קורס פורטוגזית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
16/3/2020 3/8/2020 ב' 20:00-22:30