הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
29/3/2019 19/7/2019 ו' 10:00-13:00
8/4/2019 22/7/2019 ב' 16:30-19:30
16/4/2019 6/8/2019 ג' 19:30-22:30
6/5/2019 12/8/2019 ב' 10:30-13:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
7/4/2019 18/8/2019 א' 11:00-13:30 D2
29/4/2019 26/8/2019 ב' 10:30-13:00 C2
29/4/2019 26/8/2019 ב' 17:00-19:30 B2
3/5/2019 30/8/2019 ו' 10:30-13:00 B2
29/5/2019 25/9/2019 ד' 20:00-22:30 D2
   קורס פורטוגזית ממשיכים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
26/3/2019 13/8/2019 ג' 20:00-22:30