הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית למוצ'ילרים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
29/10/2019 10/12/2019 ג' פנה ליועצי הקורסים
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
4/10/2019 10/1/2020 ו' 10:00-13:00
24/10/2019 30/1/2020 ה' 16:30-19:30
28/10/2019 3/2/2020 ב' 19:30-22:30
31/10/2019 6/2/2020 ה' 10:30-13:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
4/10/2019 31/1/2020 ו' 10:30-13:00 B2
23/10/2019 19/2/2020 ד' 20:00-22:30 C2
25/10/2019 21/2/2020 ו' 10:30-13:00 D2
27/10/2019 23/2/2020 א' 10:30-13:00 B2
   קורס סדנת ספרדית (12 מפגשים)
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
24/10/2019 30/1/2020 ה' 12:00-14:30
   קורס פורטוגזית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
16/9/2019 3/2/2020 ב' 20:00-22:30
12/11/2019 10/3/2020 ג' 20:00-22:30