הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
23/4/2020 6/8/2020 ה' 10:30-13:30
30/4/2020 13/8/2020 ה' 19:30-22:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
24/4/2020 28/8/2020 ו' 10:30-13:00 D2
4/5/2020 31/8/2020 ב' 20:00-22:30 B2
4/5/2020 31/8/2020 ב' 10:30-13:00 C2
   קורס סדנת ספרדית (12 מפגשים)
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
12/10/2020 28/12/2020 ב' 11:00-13:30
   קורס פורטוגזית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
4/5/2020 31/8/2020 ב' 20:00-22:30