Bookmark and Share


המורה שלנו: רוזי
המוטו שלי: Mientras hay vida hay esperanza


התיאוריה של הוראת הספרדית (חלק 2)


עקרון ראשון: הלימוד חייב להתמקד במטרה: ללמוד לדבר ספרדית

אם רוכשים ספר לימוד, תוכנה, מילון, ספר טקסטים, ומתחילים ללמוד - יודעים בסופו של דבר לקרוא אך לא לדבר.
אם רוצים ללמוד לדבר ספרדית, חייבים לתרגל דיבור וכאן יש שני כללים.
הכלל הראשון הוא שצריך לתרגל הרבה. זה ברור.

הכלל השני הוא שצריך לתרגל באופן מסודר. באופן מסודר הכוונה היא שהתרגול מתמקד בכל         1       2       3       4       5       6       7       8       9         
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל