Bookmark and Share


המורה שלנו: דיאגו
המוטו שלי: Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar - A. Machado


התיאוריה של הוראת הספרדית (חלק 3)


עיקרון שני: ללמוד מבני דקדוק
 

לימוד מבני הדקדוק הספרדי הוא חשוב, אך חשוב יותר להבין לצורך מה לומדים דקדוק ולאור הבנה זו למקד את הלימוד.

אנו לומדים מבני דקדוק על מנת להכיר את מבנה השפה, את השלד שלה, על מנת שנוכל לדעת כיצד להכליל, כלומר, מידע של מקרה בודד להפעיל אותו במקרים רבים. במילים אחרות, אם הלומד יודע להטות פועל אחד בזמן עבר אז הוא אוטומטית יודע להטות הרבה פעלים בזמן עבר.

בנוסף, אנו לומדים מבני דקדוק מכיוון שבספרדית (וכמעט אך ורק בשפה זו) הוגים מילים בדיוק כפי שכותבים אותן. לפיכך, בספרדית ידיעת הכלל הדקדוקי (כלומר, היכולת לבנות משפט תקין) היא הכלי הטוב ביותר ללימוד עצמי של התיאוריה לצורך דיבור, כי אם אני יודע לבנות משפט בספרדית אני יודע גם להגות אותו!

אנו לא לומדים מבני דקדוק על מנת להתפלפל בחריגים שלהם ובמקורות שלהם. לימוד הדקדוק הוא כלי לצורך חיזוק יכולתנו לדבר בלבד.

במכון לידידות אמריקה מלמדים מבני דקדוק תוך שימוש בספר 'אל ניניו -ערכה ללימוד ספרדית', כאשר גרסא אינטראקטיבית של הספר נמצאת בתוכנת לומדימוס-ברשת.

אנו מלמדים מבני דקדוק על מנת שהלומד יכיר את מבנה השפה, את השלד שלה, על מנת שירכוש את היכולת לבנות משפטים חדשים באופן עצמאי. אנו מלמדים מבני דקדוק מכיוון שבספרדית הוגים מילים בדיוק כפי שכותבים אותן ולפיכך ידיעת הכלל הדקדוקי בספרדית (כלומר, היכולת לבנות משפט תקין) היא הכלי הטוב ביותר ללימוד עצמי של התיאוריה לצורך דיבור, כי אם אני יודע לבנות משפט בספרדית אני יודע גם להגות אותו. אנו לא מלמדים מבני דקדוק על מנת להתפלפל בחריגים שלהם ובמקורות שלהם. לימוד הדקדוק הוא כלי לצורך חיזוק יכולתנו לדבר בלבד.         1       2       3       4       5       6       7       8       9         
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל