Bookmark and Share


המורה שלנו: רוזי
המוטו שלי: Mientras hay vida hay esperanza


התיאוריה של הוראת הספרדית (חלק 6)עיקרון חמישי: לחזור על החומר שנלמד ולתרגלו בבית - אבל במידה הנכונה

למרבה הצער לרובנו אין זיכרון מושלם ואנו זקוקים לרענון של מה שנלמד בשיעור הקודם. רענון ותרגול בבית (פתרון תרגילים בכתב וכד') הוא דרך מצוינת לחיזוק הזיכרון אך אין בו כדי לשפר את יכולתנו לדבר, הוא רק הבסיס ליכולת הזו.

התרגול בבית צריך להתמקד בריענון הזיכרון בלבד ואין לנסות להפוך את התרגול הזה לכלי לרכישת אוצר מילים או לדיבור. הסיבה לכך פשוטה: זה לא יעיל. יותר מכך, חוסר היעילות גורם לתסכול רב כשהלומד רואה שכל ההשקעה שנעשתה בבית ירדה לטמיון כי שכח את מרבית המילים שלמד בבית.

המכון לידידות אמריקה מעניק ללומדים את ספר הלימוד 'אל ניניו - ערכה ללימוד ספרדית' המסביר באופן רהוט ובעברית את מבני השפה לצורך חזרה. בנוסף, גרסא אינטראקטיבית של הספר נמצאת בתוכנת לומדימוס-ברשת.

בנוסף, לכל קורס ישנה חוברת תרגול ייחודית (למשל, החוברת של קורס המתחילים מכילה 230 עמודים של פעילויות ותרגילים לשיעור ולבית). כל חוברת נחלקת לפי מפגשי הקורס, ומכילה את אוצר המילים של השיעור, את ההפעלות, תרגילים לבית ופתרונם.

בנוסף, כל לומד יכול להוסיף ולתרגל בתוכנת לומדימוס-ברשת המכילה מאות תרגילים אינטראקטיביים, משחקים ללימוד אוצר מילים, מספרים, הטיות פעלים ועוד.

כפי שאמרנו, חשוב לתרגל בבית - אבל במידה הנכונה. לפיכך אנו ממליצים ללומדים שיש להם פנאי להגיע למפגשי הדיבורימוס פעמיים ואף שלוש פעמים בשבוע כדי לתרגל ולתרגל.


         1       2       3       4       5       6       7       8       9         
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל