Bookmark and Share


המורה שלנו: חיים
המוטו שלי: אמפטיה לא עולה כלום, אבל שווה המון. Una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho.


התיאוריה של הוראת הספרדית (חלק 9)


עיקרון שמיני: סביבת לימוד מגווננת
כל אחד לומד באופן שונה מרעהו. את אוהבת להשתמש בתוכנה, אתה אוהב לדבר ספרדית, אני קולט טוב יותר כאשר הלימוד מתחיל בהכרת המבנה הדקדוקי וכד'. אך יותר מכך, כל אחד לומד באופן שונה מעצמו בזמן אחר. השבוע יש לך הרבה זמן וישנת טוב ואת זוכרת היטב את מה שלמדת בשיעור ואין לך כל צורך לחזור על החומר. בשבוע הבא יתכן שמצב זה ישתנה.

לפיכך, סביבת לימוד טובה היא כזו בה יש גיוון של אמצעים ועזרים הנגישים וזמינים ללומד. סביבת לימוד שמאפשרת ללומד לתרגל עוד דיבור, לחזור שוב על המבנה הדקדוקי, לרענן את אוצר המילים, לשמוע אותו, לקרוא טקסטים באופן יעיל וכד'. במילים אחרות, סביבת לימוד טובה היא סביבה מגוונת, כזו שמאפשרת לכל לומד לבחור את הכלים הטובים ביותר ללימוד ספרדית עבורו.המכון לידידות אמריקה מציע סביבת הלימוד מגוונת ביותר:

ספר הלימוד 'אל ניניו - ערכה ללימוד ספרדית' אליו נלווה תקליטור.
ספר תרגול ייעודי לכל קורס.
דיבורימוס - מפגשים פתוחים ללימוד ספרדית.
עלון האינטרנט קוראימוס.
תוכנת לומדימוס ברשת המכילה מגוון כלים ללימוד ספרדית:
עשרות שיעורי דקדוק אינטראקטיביים
קורס ללימוד כתיבת אימיילים/מכתבים בספרדית
ספרייה אינטראקטיבית ובה מאות טקסטים מלווים במילון אינטראקטיבי
חדר כושר ובו משחקים ללימוד: אוצר מילים, פעלים, מספרים ועוד.
ספרייה ובה מאות ספרים ממיטב הספרות הספרדית והלטינו-אמריקאית.


         1       2       3       4       5       6       7       8       9   
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל