Bookmark and Share


המורה שלנו: נגה
המוטו שלי: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti


קורס ספרדית למתקדמים

קורסי ספרדית למתקדמיםקורסי הספרדית למתקדמים הינם קורסים במספר רמות שליטה בשפה הספרדית ועבור צרכי לימוד שונים. רמות הקורסים הן החל מרמת מתחילים (A2) וכלה ברמה הגבוהה ביותר (E3). קורסי הספרדית למתקדמים מיועדים לכל מי שהשפה הספרדית אינה זרה לו והוא מעוניין לשפר את רמתו.

בטרם תחילת הלימוד, עורך אחד ממנהלי ההדרכה של המכון לידידות אמריקה מבדק רמה לכל לומד, הנערך בפגישה פרונטלית או טלפונית. המבדק אורך כחצי שעה ומטרתו לא רק להמליץ ללומד על רמת הקורס המתאימה לו, אלא גם לבדוק אלו נושאים עליו לחזק ולשים עליהם את הדגש בטרם תחילת הקורס ובמהלכו.

קורסי הספרדית למתקדמים משלבים לימוד מבני דקדוק חדשים בספרדית, עם רכישת אוצר מילים חדש והטמעתו. אנו שמים דגש רב על חיזוק היכולת של הלומדים לדבר ספרדית, הן במפגשי הקורס עצמו והן במפגשי הדיבורימוס.
 

שיטת הלימוד בקורסי הספרדית למתקדמים

אנו מאמינים כי ברמות המתקדמות הלומדים זקוקים ליחס אישי, לתכנים מורכבים ומתקדמים ולזמן רב לתרגול הדיבור. לפיכך, קורסי הספרדית למתקדמים נערכים בקבוצות קטנות, תוך דגש רב על רכישת היכולת לדבר היטב בספרדית.

במקביל, אנו מזמינים את הלומדים לתרגל דיבור. דיבורים. דִיבּוּרִימוֹס. דִיבּוּרִימוֹס הם מפגשים שבועיים באווירה מהנה,לא פורמלית, דרום אמריקאית, בהם משתתפים הלומדים בקורסים במטרה לתרגל, ליישם, ובעיקר לדבר את החומר הנלמד.


ספרדית למתקדמים במכון לידידות אמריקה - כל היתרונות

 
  • שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי.
  • במקביל לקורס הספרדית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דִיבּוּרִימוֹס.
  • קורסי הספרדית ניתנים להכרה לגמול השתלמות (יש לבדוק בטרם ההרשמה אם הקורס הספציפי אליו נרשמת מוכר לגמול)
  • מנוי שנתי על עלון האינטרנט קוֹרְאִימוֹס - עלון האינטרנט ללימוד ספרדית שבהוצאת המכון לידידות אמריקה.
  • רשיון ללומדימוס ברשת - תוכנה ללימוד ספרדית.
     

חומר הלימוד בקורסי ספרדית למתקדמים

חומרי הלימוד נכתבו על ידי מחלקת ההדרכה במכון לידידות אמריקה. ספר הלימוד היסודי הינו אל ניניו - ערכה ללימוד ספרדית, אשר מרכז ומלמד את מבני השפה הספרדית, ובנוסף, לכל קורס ישנה חוברת תרגול מקיפה העוסקת בתכנים של כל שיעור ושיעור.
 

משך קורס ספרדית למתקדמים

הקורסים אורכים 18 מפגשים שבועיים בני שעתיים וחצי מלאות כל אחד (סה"כ 60 שעות לימוד אקדמיות). ובנוסף תרגול במסגרת דִיבּוּרִימוֹס.
 

אחרי קורס ספרדית למתקדמים

רק במכון לידידות אמריקה יש ללומדים המסיימים קורס ספרדית מסגרת לתרגל ולשמר את הידע שרכשו במהלך הקורס.

בוגרי הקורסים מוזמנים לתרגל דיבור במפגשי דיבורימוס, המהווים מסגרת תרגול מקצועית, מהנה וזולה (לבוגרי הקורסים כניסה חד-פעמית עולה 20-25 ₪), ולתרגל קריאה והאזנה בעת קריאת עלון האינטרנט קוראימוס והאזנה לקבצי הקול המצורפים אליו.

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל