Bookmark and Share


המורה שלנו: דיאגו
המוטו שלי: Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar - A. Machado


ספרדית לבתי ספר

קורסים לילדים ונוער הנערכים בבתי הספר בכל רחבי הארץ

ספרדית לבתי ספר


אין ספק כי הילדים והנוער בישראל מעדיפים ספרדית: בתוכניות הטלוויזיה, במוסיקה וגם בחוגי ההעשרה בבתי הספר.

המכון לידידות אמריקה עורך קורסי ספרדית לילדים, וקורסי ספרדית לנוער בשיתוף ההנהלות של בתי ספר בכל רחבי הארץ.


להפוך תחביב לידע והשכלה

בשנים האחרונות הפכה השפה הספרדית למרכזית בחיי הצעירים הישראליים. סדרות הטלוויזיה והמוזיקה הלטינית תופשות מקום מרכזי בחייהם. אנו מאפשרים לצעירים אלו להפוך את תחביבם לידע חשוב ורב עזר לעתידם: ללמוד שפה זרה נוספת שתסייע להם בכל אשר יפנו. ידע זה יאפשר להם בעתיד לגשת לבחינות הבגרות בספרדית ולחזק את מעמדם בעתיד בשוק העבודה.

על מנת לערוך קורס ספרדית גם בבית ספרך אנא צרו עמנו קשר.

 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל