Bookmark and Share


המורה שלנו: וונדי
המוטו שלי: La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos


קורס ספרדית למוצ'ילרים (תרמילאים)


קורס ספרדית למוצ'ילרים

קורס ספרדית למוצ'ילרים הינו קורס ללימוד ספרדית שפותח במיוחד עבורך, המטייל הישראלי הנוסע לאמריקה הלטינית (דרום ומרכז אמריקה והקריביים). המכון לידידות אמריקה מתמחה בהוראת ספרדית ובמיוחד הספרדית המדוברת בדרום ומרכז אמריקה. קורס ספרדית למוצ'ילרים הינו הקורס הוותיק ביותר, הנפוץ ביותר והטוב ביותר בישראל בתחומו.
 

מטרת הקורס להעניק לך יכולת לשוחח בספרדית מייד עם הגעתך ליבשת וכן כלים ללימוד מהיר של השפה הספרדית תוך כדי טיול. כידוע, השפה האנגלית איננה שגורה בפי תושבי אמריקה הלטינית, ולפיכך על מנת לתקשר עם המקומיים על המטייל לדעת ספרדית.

המוצ'ילרים הרבים אשר סיימו את לימודיהם במכון לידידות אמריקה כבר הוכיחו, כי הקורס העניק להם יכולת לתקשר היטב ובאופן רהוט בספרדית עם המקומיים, ובכך להנות מחוויות ייחודיות שתקשורת רהוטה ובלתי אמצעית זו מאפשרת.

שיטת הלימוד המיוחדת
קורס ספרדית למוצ'ילרים מיועד למטיילים הנוסעים לאמריקה הלטינית. בקורסי לימוד ספרדית 'רגילים' מתקדם המדריך באיטיות בחומר הלימוד, כיוון שהוא מניח שאין ללומד אפשרות לתרגל מעבר לזמן הקורס. בניגוד לכך, בקורס ספרדית למוצ'ילרים מתקדם המדריך במהירות בחומר הלימוד, מבסס את הלימוד על טכניקות יחודיות לשליטה במבני השפה הספרדית, טכניקות המעניקות ללומד כלים ללימוד מהיר, שיטתי ועצמאי של השפה הספרדית.

שיטת הלימוד מבססת את לימוד השפה הספרדית על השפות עברית ואנגלית. בדרך זו אנו חוסכים זמן לימוד יקר, ובנוסף רוכשים כלי רב עוצמה נוסף ללימוד ולהבנת השפה.

מטרת קורס ספרדית למוצ'ילרים
מטרת הקורס להעניק ללומד ידע בשפה הספרדית בשני מישורים. המישור הראשון - ידע במבני השפה הספרדית. מישור זה מעניק ללומד כלים ללימוד מהיר, שיטתי ועצמאי של השפה. המישור השני - רכישת אוצר מילים ייעודי בספרדית. מישור זה מעניק ללומד הספרדית אוצר מילים ומשפטי מפתח הנחוצים לו בנושאים רלוונטיים למטיילים (מלון, מסעדה, החלפת כסף, נסיעה באמצעי תחבורה וכד').

משך קורס ספרדית למוצ'ילרים
הקורס מונה שישה שיעורים, פעמיים בשבוע לאורך שלושה שבועות. סך הכל 22 שעות מלאות (30 שעות לימוד אקדמיות).
בנוסף, במסגרת מפגשי דִיבּוּרִימוֹס, קיימת קבוצת לימוד מיוחדת למוצ'ילרים. שני מפגשים בני שעתיים, סך הכל 4 שעות תרגול מלאות (6 שעות לימוד אקדמיות).
בנוסף, השתתפות חינם במפגשי דיבורימוס עד הנסיעה. באופן זה ניתן לתרגל את הספרדית עוד 6 שעות בשבוע עד לנסיעה!

ספרדית במכון לידידות אמריקה - כל היתרונות 

 
  • שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד ללומד הישראלי.
  • לימוד הספרדית המדוברת באמריקה הלטינית (היחידי מסוגו בארץ).
  • במקביל לקורס הספרדית ולאחריו תרגול במסגרת ייחודית - דִיבּוּרִימוֹס.
  • קורסי הספרדית ניתנים להכרה לגמול השתלמות (יש לבדוק בטרם ההרשמה אם הקורס הספציפי אליו נרשמת מוכר לגמול).
  • מנוי שנתי על עלון האינטרנט קוֹרְאִימוֹס - עלון האינטרנט ללימוד ספרדית שבהוצאת המכון לידידות אמריקה.
  • רשיון ללומדימוס ברשת - תוכנה ללימוד ספרדית.

     

צפה בשאלות ותשובות נפוצות על קורס המוצ'ילריםשיעור קטן לדוגמא... דיאלוג היכרות
 צפה בגיא, מדריך בקורסי המוצ'ילרים, מסביר על שיטת הלימוד ומלמד דיאלוג פשוט...

 
www.maka.co.il – עבודה בחו"ל