Bookmark and Share


המורה שלנו: חיים
המוטו שלי: אמפטיה לא עולה כלום, אבל שווה המון. Una sonrisa no cuesta nada pero vale mucho.


סדנאות ספרדית

המכון לידידות אמריקה מציע ללומדים מתקדמים ביותר
 סדנאות העוסקות בתרבות אמריקה הלטינית.
 

במסגרת זאת נערכות סדנאות ספרות העוסקות בסופרים ומשוררים לטינו-אמריקאיים ויצירותיהם, סדנאות על ההיסטוריה, הכלכלה, התרבות הפופולרית, זכויות האדם ועוד.

 

 

 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל