Bookmark and Share


המורה שלנו: רחל
המוטו שלי: Me arrepiento de lo que no hice, no de lo que hago.


סדנאות ספרדית

המכון לידידות אמריקה מציע ללומדים מתקדמים ביותר
 סדנאות העוסקות בתרבות אמריקה הלטינית.
 

במסגרת זאת נערכות סדנאות ספרות העוסקות בסופרים ומשוררים לטינו-אמריקאיים ויצירותיהם, סדנאות על ההיסטוריה, הכלכלה, התרבות הפופולרית, זכויות האדם ועוד.

 

 

 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל