Bookmark and Share


המורה שלנו: יחזקאל
המוטו שלי: No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas (Jorge Luis Borges)


סדנאות ספרדית

המכון לידידות אמריקה מציע ללומדים מתקדמים ביותר
 סדנאות העוסקות בתרבות אמריקה הלטינית.
 

במסגרת זאת נערכות סדנאות ספרות העוסקות בסופרים ומשוררים לטינו-אמריקאיים ויצירותיהם, סדנאות על ההיסטוריה, הכלכלה, התרבות הפופולרית, זכויות האדם ועוד.

 

 

 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל