Bookmark and Share


המורה שלנו: אנבל
המוטו שלי: Todo es posible


סדנאות ספרדית

המכון לידידות אמריקה מציע ללומדים מתקדמים ביותר
 סדנאות העוסקות בתרבות אמריקה הלטינית.
 

במסגרת זאת נערכות סדנאות ספרות העוסקות בסופרים ומשוררים לטינו-אמריקאיים ויצירותיהם, סדנאות על ההיסטוריה, הכלכלה, התרבות הפופולרית, זכויות האדם ועוד.

 

 

 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל