Bookmark and Share


המורה שלנו: יחזקאל
המוטו שלי: No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas (Jorge Luis Borges)


מבחן DELE


קורס ספרדית למתחילים


מבחן  DELE הוא מבחן לקביעת דרגת השליטה בספרדית. המבחן ניתן ב-6 רמות בהתאם לסטנדרטים של האיחוד הארופאי. הרמות הן: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

לצורך קבלת אזרחות ספרדית נקבע הצורך לעמוד במבחן ברמה A2.

 

תיאור ותוכן המבחן לרמה A2

מטרת המבחן לבדוק האם הנבחן מצליח להתמודד עם תקשורת ברמה היומיומית. האם הוא ברמה מספקת בספרדית כדי לתת מידע בסיסי על עצמו ועל משפחתו, לבצע קניות, לשוחח על מקומות שמעניינים אותו, על עבודתו ומקצועו וכד'.

הבחינה כוללת ארבעה חלקים:
 
א. הבנת הנקרא (50 דקות):
1. הנבחן צריך להבין משפטים וטקסטים עם הצהרות פשוטות כגון כללים, הוראות או תפריטי מסעדה.
2. הנבחן עונה לשאלות בפורמט מבחן אמריקאי עם שלוש תשובות אפשריות אשר יגובשו מטקסטים קצרים.
3. הנבחן צריך להכיר שמות, מילים או ביטויים ולהבין את המשמעות הכללית של חומר אינפורמטיבי או הוראות.
 
ב. כתיבה (50 דקות):
1. הנבחן ימלא טפסים עם מידע אישי.
2. הנבחן יכתוב מכתב הקשור לסביבתו האישית ולענייני היומיום.
3. הנבחן יכתוב טקסט תיאורי או סיפור המבוסס על מספר נושאים שינתנו בבחינה.
 
ג. הבנת הנשמע (25 דקות):
הנבחן יקבל 5 משימות המבוססות על יכולתו להבין רעיונות כלליים של אמירות פשוטות, קטעי רדיו קצרים או שיחות טלפון, אשר יושמעו באיטיות ובאופן ברור.
 
ד. דיבור (15 דקות):
הנבחן מבצע 4 משימות. בשתי המשימות הראשונות המטרה היא לספק מידע בסיסי על היבטים וחוויות מחיי היום יום. המשימה השלישית היא שיחה קצרה והמשימה הרביעית היא שיחה פורמאלית על מצב דימיוני.
 

הרשמה ומועדים

מבחן ה-DELE נערך במספר מקומות בארץ (ירושלים ותל אביב ולעיתים במקומות נוספים), אחת ל-2-3 חודשים.  עלות המבחן 479 ש"ח (סכום זה משולם ישירות למקום בו מבוצעת המבחינה).

מועדי הבחינה מפורסמים באתר DELE: לחץ כאן לצפייה במועדים

המכון לידידות אמריקה מסייע ללומדים בקורס ההכנה למבחן ה-DELE, ומטפל עבורם בכל נושא ההרשמה למבחן.

 

מידע נוסף באתר הרשמי של DELE: באינטרנט: www.dele.org 

www.maka.co.il – עבודה בחו"ל