הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
19/8/2020 25/11/2020 ד' 19:30-22:30
20/8/2020 26/11/2020 ה' 10:30-13:30
   קורס סדנת ספרדית (12 מפגשים)
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
12/10/2020 28/12/2020 ב' 11:00-13:30
   קורס פורטוגזית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
17/8/2020 21/12/2020 ב' 20:00-22:30