הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
3/11/2020 9/2/2021 ג' 19:30-22:30
5/11/2020 11/2/2021 ה' 10:30-13:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
5/11/2020 4/3/2021 ה' 19:30-22:00 B2
6/11/2020 5/3/2021 ו' 10:30-13:00 D2
23/11/2020 22/3/2021 ב' 11:00-13:30 C2
   קורס סדנת ספרדית (12 מפגשים)
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
25/11/2020 10/2/2021 ד' 12:30-15:00